KATSO SEURAAVA TOTEUTUS TÄSTÄ

 

Tapahtumatalo Bank, Helsinki

 

Ennakoiva analytiikka

MILLOIN / 

SEURAAVA TOTEUTUS
TÄSTÄ

MISSÄ / 

TAPAHTUMATALO BANK, HELSINKI

MITÄ / 

MENNEISYYSRAPORTOINNISTA TULEVAISUUDEN ENNAKOINTIIN ANALYTIIKAN AVULLA

Datan määrä kasvaa, ja samalla lisääntyy myös tarve saada suurista datamassoista ymmärrystä päätöksenteon tueksi. Ennakoiva analytiikka tarkoittaa datan jalostamista, jossa pyritään tuottamaan perinteistä menneisyysraportointia mielekkäämpää informaatiota tulevaisuuden suunnittelua varten. Toimialasta riippuen sovelluskohteet voivat liittyä esimerkiksi tuotannon suunnitteluun, kysynnän ennustamiseen tai asiakaskäyttäytymisen ennakointiin.

Analytiikka on kuitenkin paljon muutakin kuin matematiikkaa. Oleellisinta on ymmärtää liiketoiminnan tarpeet ja niistä johdetut konkreettiset hyödyntämiskohteet. Analytiikkaan tarvitaan poikkeuksetta myös teknologioita ja osaamista, joita on nykyisin tarjolla monessa muodossa ja useiden eri kanavien kautta. Käytännön toteutuksen sudenkuopat löytyvät monesti datasta, jota voidaan hyödyntää niin sisäisistä kuin ulkoisistakin tietolähteistä. Toki oleellinen osa analytiikkaa ovat myös menetelmät, joiden kirjossa vilisee termejä regressioanalyysista neuroverkkoihin ja koneoppimiseen.

TAVOITE JA KESKEINEN SISÄLTÖ:

Ennakoiva analytiikka -koulutus perehdyttää osallistujat muun muassa data-analytiikan peruskäsitteisiin, ennakoivan analytiikan keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä analytiikkaprojektin eri työvaiheisiin. Kurssilla käsitellään erilaisia käytännön esimerkkejä ennakoivan analytiikan soveltamisesta ja hyödyntämisestä, erityisesti liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Koulutuksen käytyään osallistuja kykenee tunnistamaan paremmin analytiikan potentiaalisia käyttökohteita organisaatiossaan, ja ymmärtää käyttöönoton vaatimukset.

KENELLE? 

Koulutus on tarkoitettu liiketoiminnan edustajille, jotka ovat kiinnostuneita ennakoivasta analytiikasta ja sen hyödyntämisestä ja käyttöönotosta organisaatiossaan. Koulutus sopii jokaiselle kokemustasosta riippumatta, eikä vaadi matemaattisia tai tietoteknisiä esitietoja.

MIKSI OSALLISTUA?

1. Opit data-analytiikan perusteet ja käsitteet ilman matemaattista taustaa tai aiempaa kokemusta.

 

2. Saat kattavan kuvan siitä, mitä ennakoiva analytiikka on, ja miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä eri toimialoilla.

 

3. Parannat valmiuksiasi ennakoivan analytiikan sovelluskohteiden tunnistamiseen ja analytiikkahankkeiden edistämiseen omassa organisaatiossasi.

 

4. Opit, mitä menetelmiä ja työkaluja ennakoivan analytiikan harjoittamiseen on tarjolla, ja miten ne soveltuvat eri käyttötarkoituksiin.

 

5. Tunnistat analytiikan käyttöönottoon liittyvät elementit toteutusvaiheista osaamistarpeisiin ja pystyt paremmin välttämään potentiaalisia sudenkuoppia.

OHJELMA /

Torstai 12.4. 

9.00-10.15 ENNAKOIVAN ANALYTIIKAN PERUSTEET

 • Mitä data-analytiikka ja ennakoiva analytiikka ovat?

 • Keskeisimmät käsitteet ja menetelmät

10.15 Kahvitauko

10.30 ENNAKOIVAN ANALYTIIKAN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA

 • Ennakoiva analytiikka eri toimialoilla ja sovelluskohteissa

 • Liiketoimintahyödyt ja niiden todentaminen

 • Ryhmätyö/keskustelu: Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen omalla toimialalla

12.00-13.00  Lounas

          

13.00-14.15 ENNAKOIVAN ANALYTIIKAN TYÖKALUT

 • Ohjelmistot/työkalut ennakoivan analytiikan toteutukseen

 • Käytännön esimerkkejä/demoja, tulosten tulkinnasta

 • Ryhmätyö/keskustelu: Mikä/mitkä työkalut sopivat juuri minun/meidän tarkoitukseen?

 

14.15-14.30 Kahvitauko

14.30-16.00 ENNAKOIVAN ANALYTIIKAN KÄYTTÖÖNOTTO

 • Analytiikkahankkeen valmistelu ja toteutus

 • Sidosryhmät, osaamiset, sudenkuopat

 • Ryhmätyö/keskustelu: Kysymyksiä, keskustelua, ajatuksia

16.00 Q&A, päivän yhteenveto ja päätös

 
 
 
 

KOULUTTAJAT /

Mikko Varila, Profitability Analytics Lead Consultant, Avarea Oy

 

Mikko on monipuolinen asiantuntija datan ja analytiikan hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tukena. Hän on toiminut urallaan eri rooleissa BI- ja analytiikkahankkeiden myynnissä ja toteutuksessa sekä analytiikkapalveluiden tuotannossa ja kehityksessä. Sovelluskohteiden osalta Mikon kokemus on laaja, kattaen muun muassa talouden, toimitusketjun ja tuotannon aihepiirejä eri toimialoilla.Minna Kajanne on toiminut yli 10 vuotta eri yritysten henkilöstöpäällikkönä niin julkishallinnossa kuin pörssiyhtiöissä. Hänellä on laaja kokemus koko työsuhteen elinkaaren sisällä tapahtuvasta strategisesta ja operatiivisesta toiminnasta.

 

Oskari Miettinen, Profitability Analytics Lead Consultant, Avarea Oy

 

Oskari on työskennellyt datan parissa yli 10 vuoden ajan. Avarealla Oskari työskentelee data-analyytikkona/data scientistina asiakasprojekteissa, joiden tavoitteena on tuottaa hyödyllistä tietoa tukemaan ja edistämään asiakkaan liiketoimintaa ja siihen liittyvää päätöksentekoa.

 

 

HINTA /

Etuhinta 575 € + alv. 30.3. asti

Normaalihinta 675 € + alv.  

Kysy tarjousta kahdelle tai useammalle osallistujalle: myynti(at)koulutusakatemia.fi

Koulutus uusitaan 29.5.2018. Katso tästä lisätiedot. 

ILMOITTAUTUMINEN /

 
 

PAIKKA /

Tapahtumatalo Bank

Unioninkatu 20, 00130 Helsinki